Sat. technika

    Montáž satelitov alebo antén zahŕňa komplexnú dodávku vybraného satelitného kompletu s príslušenstvom, premeranie kvality satelitného signálu, vybudovanie rozvodov a kabeláže, nastavenie požadovaných programov a konfiguráciu televízorov pre pohodlnú obsluhu z kresla pomocou diaľkového ovládača.

    V oblasti satelitnej techniky zabezpečujeme komplexné služby. Zabezpečíme Vám namontovanie konzoly alebo stožiaru , inštalaciu antén a odborné naladenie, zaškolenie našim pracovníkom. Satelitný komplet Vám po predchádzajúcej dohode samozrejme dopravíme až na miesto.

    Služby zahŕňajú bezproblémovú a kvalitnú dodávku satelitného kompletu, programových balíkov od poskytovateľov a inštaláciu nových alebo rekonštrukciu už existujúcich televíznych - satelitných rozvodov.