Domácnosti

    Ponúkame bezdrôtový neobmedzený internet na technológii 5,8 GHz s pevne stanoveným mesačným poplatkom 15 €.

    Pri záujme Vás navštívime a zameriame silu a kvalitu signálu. Poskytneme Vám informácie o montáži, o vhodnom umiestnení a nasmerovaní antény. Odborná montáž a prípadné poradenstvo sú samozrejmosťou.
 

Všeobecné zmluvné podmienky.

 
LINK